Doç.Dr. Tuncay Kuleli: tüm yazıları

Valinin Yenisi Eskisi Olmaz

Valinin Yenisi Eskisi Olmaz

Doç.Dr. Tuncay Kuleli tkuleli@gmail.com İlk önce şunu açıkça söylemem lazım; ne gelen Valimizi tanırım, ne de giden Valimizle bir kez bile olsun görüşmüşlüğüm vardır… Büyük düşündüğünü zanneden, ancak küçük olaylarla kendilerini manşet yaptıran vesikalık fatoğraf çerçevesi kadar bakışı ve görüşü olan insanlara bir sözüm var; Vali’nin Yenisi Eskisi Omaz !! Vali, görev, yetki ve sorumlulukları

İmam Gazali’den yöneticilere altın öğütler

Doç.Dr. Tuncay Kuleli tkuleli@gmail.com Büyük İslam alimi, kamil insan İmam Gazâlî (rah) Hazretlerine aittir. İsminden de anlaşılacağı gibi eser; altın değerindedir; hatta daha da yüksek kıymettedir; çünkü eser, dünyada başlayıp ahirette devam eden ebedi saadetin yolunu göstermektedir. Bu eser, devrin Selçuklu Sultanı Melikşah’a yazılmıştır; fakat, eser bütün devlet adamlarına, yöneticilere, yardımcılarına, amirlere, memurlara, herhangi bir

Hepimiz madenciyiz!

Doç.Dr. Tuncay Kuleli tkuleli@gmail.com Muhakkak ki her şey Takdir-i İlahi ancak hiç bir siyasetçi, ülkeyi yöneten hiç bir yetkili Soma’da yüzlerce eve düşen ateşi Takdir-i İlahi diyerek açıklayamaz. Geçmişte nahoş olaylar karşısında her kez bir şey olmuştu. Bu gün yüzlerce eve ateş düştü, bugün HEPİMİZ MADENCİYİZ. Allah sabır versin.

Ençok İşlenen Suçlar ve Eğitim: Adana

Doç.Dr. Tuncay Kuleli tkuleli@gmail.com Son zamanlarda toplumun her kesiminde neredeyse infiale yol açabilecek tepkilere neden olan çocuklara yönelik insanlık dışı suçların arttığını üzülerek izliyoruz. İşlenen suçlar ile eğitim arasında bir ilişki var mı acaba diye merak ettim. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sitesinden Adana’da en çok işlenen suçlar ile suçları işleyen kişilerin eğitim durumlarını inceledim. Ancak

AB, Kent İçi Ulaşıma 10 Milyon Avro Hibe Verecek

Doç.Dr. Tuncay Kuleli kulelituncay@gmail.com Avrupa Biliği (AB)’nin 2014 yılında yeni yürürlüğe girdiği Avrupa Ufukları 2020 (Horizon 2020) Programı kapsamında, AB üye ülkeleri ve bizim gibi Aday Ülke konumunda olan ülkelerin istihdam, sosyal gelişme, bilim, çevre, enerji altyapı ve daha bir çok konudaki projelerine destek verilecek. Avrupa Ufukları 2020 Programı kapsamında, başvuru süresi Ağustos 2014’te dolacak

Ceyhan Belediyesi ve Balkan Göçmenleri

Doç.Dr. Tuncay Kuleli tkuleli@gmail.com Son günlerde Balkan Göçmenlerinin gündeminde yer eden ancak çeşitli polemiklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de gündemine taşınacak boyuta gelmiş olan Ceyhan’daki Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin bulunduğu mekanın, Ceyhan Belediyesi tarafından hukuka aykırı bir şekilde boşaltıldığı iddiası. İddia oldukça ciddi ve bir o kadar düşündürücü ama aynı zamanda sanki biraz

AB Hibeleri ve Adana

Doç.Dr. Tuncay Kuleli tkuleli@gmail.com  AB Fonları genellikle kar amacı gütmeyen özel-tüzel kişilikler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına yöneliktir. AB fonlarının temel amacı, ekonomik kalkınma (istihdam), refah ve böylece demokrasi ve barışa katkı sağlamak; bireyler veya ülkeler düzeyinde, yaşam standartları açısından seviye farklılıklarını gidermektir. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi verilerine

Geometride Parallelik Kavramı

“İki nokta arasındaki en kısa mesafe bir doğrudur” ve “iki paralel doğru sonsuza değin kesişmez” aksiyomları, Öklid geometrisinin (MÖ 300) ön kabulleri arasındadır. Paralel doğru, Öklid geometrisinin bir kavramıdır. Öklid geometrisi, modern geometrinin temelidir. Bugün liselerde okutulan geometri dersleri de Öklid’e dayanmaktadır. Modern matematik, ilkin Öklid’in iki boyutlu (en-boy) sonsuz düzlemine üçüncü boyutu (derinlik) ekleyerek,

Paralel Bağlantılar ve Paralel Bağlanma Koşulları

Paralel bağlanma nedir? Elektrik işlerinde, kabloları birer uçları bir noktada diğer uçları da başka bir noktada olacak şekilde yapılan bağlama şekline paralel bağlama denir. Elektrik işlerinde dirençler paralel bağlandığında eş değer direnç azalır. Paralel bağlamada güç kaynağından çekilen toplam elektrik akımı bir noktadan paralel kollara ayrılır sonra bu paralel kollar tekrar bir noktasında birleşir ve

Paralel Kuvvetler ve Toplamı

Değerli okuyucular, Yaşadığımız kainatı ve fiziki dünyayı anlamak için bilimden ve bilimsel olarak ispatlanmış formüllerden, teorilerden ve denklemlerden faydalanırız. Bu sayede makinalar, binalar, uzay mekikleri yaparız, bu sayede çevremizde olup bitenin nedenini ve sonucunu anlarız ya da tahmin ederiz. Bilimde öyle bir alan var ki, Fizik bilimi, bize kuvveti, kuvvetlerin arasındaki ilişkileri, bir yere bir

Yukarı