Benan YILMAZ: tüm yazıları

KİM İÇİN?

KİM İÇİN?

Sırat-ı müstakîm üzere olmayan oluşumlar, “İ’layı Kelimetullah”ı kendilerine has kılıp, İslam çerçevesinin merkezine cemaatlerini, partilerini, mezheplerini koyarlar. Ümmet bilincini yitirir ve kardeşlik duygularını kendi dar çerçevelerinde görürler. Artık kendilerinden olmayanlar ikinci sınıf Müslümanlardır. İşte o zaman kardeşlik duygularını yitirenler Allah’ın rahmetinden uzak kalırlar. Hâlbuki ALLAH (Hucurat Suresi ayet 10) da: “Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin

KİM İÇİN

KİM İÇİN Sıratı müstagim üzere olmayan oluşumlar ilahi kelimetullahı kendilerine has kılıp İslam çerçevesinin merkezine cemaatlerini, partilerini, mezheplerini koyarlar. Ümmet bilincini yitirir ve kardeşlik duygularını kendi dar çerçevelerinde görürler. Artık kendilerinden olmayanlar ikinci sınıf Müslümanlar dır. İşte o zaman kardeşlik duygularını yitirenler Allahın rahmetinden uzak kalırlar. Halbuki ALLAH (hücürat suresi ayet-10) da Müminler ancak kardeştir.

ELHAMDÜLİLLAH charlie hebdo DEĞİLİZ

                            Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler. Ey inananlar! Siz de O’nu övün O’na salat ve selam getirin.     Şüphesiz, Allah’ı ve Peygamberini incitenlere Allah, dünya ve ahirette lanet eder ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlar. ( Ahzap 56-57)                                                                 İşte bütün bu hükümler, Allah’ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse

BU YILBAŞI KİMİN ?

                                                                          BU YILBAŞI KİMİN ?                              Batılı ülkelerin ayak oyunları sonucu, Osmanlı imparatorluğu yıkılmasının Ardından, Cumhuriyet Türkiye sinde inkılapla birlikte Hristiyan Batı yaşantısı benimsendi. Binlerce yıllık kültürümüz karalandı ve aşağılandı. Bir İslam imparatorluğu olan Osmanlının kültürünü ve ilmi çalışmalarını da İslami değerler oluşturmaktaydı. İnkılaplarla birlikte, İslami hassasiyetlerin yerini batının kültür ve gelenekleri aldı.                            Bu

AKSARAY VE PAPA

AKSARAY VE PAPA Yeni cumhurbaşkanlığı binası, namı değer ak saray. Gündemi uzun zamandır meşgul etmekte. Kimlere battı bu Ak saray, neresi battı. Türkiyede ki muhalefete Niye battı. Bu aksarayı Avrupa neden bu kadar eleştirdi. Herkese dert olmuş bu Ak saray.                       İlk önce sarayın mimarisi battı içerdeki muhalefete ve dışarıdaki İslam düşmanlarına. Sarayın dışı Selçuklu

İNGİLİZİN LOZAN OYUNU

  İNGİLİZİN  LOZANI     İngiltere’nin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmesi, Hindistan’da ve İslam topraklarında büyük tepki gördü  mitingler yapıldı. Mevlana Ebul Kelam Azad, Müslüman Birliği lideri (Pakistan’ın kurucusu) Muhammed Ali Cinnah ve Mahatma Gandhi’nin katıldığı miting Kur’an okunarak başladı. Muhammed Ali liderliğindeki Hilafet Komitesi Heyeti İngilizlere Türkiye lehine baskı yaparken Hilafeti savundular. Mekke

BU AKAN KAN KİMİN ?

  BU AKAN KAN KİMİN ? İslam coğrafyasının her yerinde oluk oluk kan akıyor. Bu akan kan kimin? Bu akan kan ümmetin çocuklarının kanı. Bu akan kan ümmetin kadınlarının kanı. Bu akan kan ümmetin erkeklerinin kanı. Bu kan neden akıyor? Ümmet birbirine düşman oldu. Ümmet dağıldı. Ümmet paramparça oldu. Her parça dini kendine has kıldı.

ÖZGÜR ADAM KONUŞTU

ÖZGÜR ADAM KONUŞTU                                        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  69. BM genel kurulunda konuştu.  Eğmeden, bükmeden dosdoğru  konuştu. Mazlumun hakkını gözeterek, Zalimin yüzene  konuştu. Eğilmedi, bükülmedi hakka yaslanıp  dimdik durdu.  İşte özgürlük böyle bir şey dedim. Ekonomik olarak göbekten Avrupa ve Amerika ya bağlı olan bir ülkenin lideri böyle konuşamaz. Ülkesinin ekonomik  krize gireceğinden korkarda konuşamaz. Savunma

IŞİD İLE HEDEFLENEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

IŞİD İLE HEDEFLENEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI Birinci dünya savaşının başladığı yıllarda, Osmanlı imparatorluğu tarih sahnesindeki etkinliğini iyice yitirmişti. 19. Yüzyılın sonlarına doğru,  İngilizler Ortadoğu’daki  zengin petrol yataklarını keşfettiler. Birinci dünya savaşını fırsat bilip, bölgede Osmanlı hakimiyetine son verme ve  zengin petrol yataklarını ele geçirme çalışmalarına başladılar. 1916 yılında bölgenin İngiltere ve Fransa  tarafından paylaşılması anlamına

OLMADI SAYIN BAŞKAN

Adana’da sokakların sıcak gündemi taşıma ücretlerine yapılan zam olunca yazmadan edemedim. Adana’da yaşayan biri olarak dün dolmuşa biner binmez kırmızıya boyanmış bayrak gibi duran dolmuş ücret tablosu gözüme ilişince söylenenlerin bir şaka olmadığını anladım. Dolmuş ücretlerine % 30’a  yakın zam gelmişti. Şoför arkadaşa ücreti verirken düşüncelerime hakim olamayıp gayri ihtiyari bu kadar da olmaz ki

Yukarı