Abdulkadir Tunçer: tüm yazıları

Aday adayları ve biz!

Aday adayları ve biz!

Başvuru hakkı gibi masum bir gerekçe ile Millete Vekillik etmek isteyenlerin sırtına binen yükü taşıyabileceklerine inanmanın çok zor göründüğü bir iklimi soluyoruz! Bireysel olarak “çok zor bir imtihan”ı yaşarken; toplumsal sorumluluğu üstlenmenin, manevi kazanımlarının yanında yer alan sorumluluğun bedeline ilişkin ağırlığı, h/er kişinin kaldırabileceği bir şey değildir. Mesele sadece prosedüre uygunluk ile bitmiyor! Parti merkezlerindeki

Bu seçimler uğruna Ya Rab!

Yeryüzünde süregelen en korkuç belaların başında “ben” ve “güç” virüsleri gelmektedir. Bireysel ve toplumsal bir hastalık olmaktan öte evrensel bir boyut kazandı! Uluslararası arenada yaşanmakta olan pek çok müptezelliğin arka planındaki bu virüslerin sebep olduğu hastalıklar, tarifi imkansız mağduriyetlere neden oluyorlar. Bunların sebep olduğu travmatik ve son derece hazin vakaların kurbanlarının sayısını tarih bile içine

Başkomutan Oraya Gitmeli!

Cumhurun Reisi olan Sayın Erdoğan, bulunduğu konumun ve yasaların gereği olarak aynı zamanda TSK’nin de Başkomutanıdır. Yakın gelecekte pek çok yurt içi ve yurt dışı ziyaret ve temaslarda bulunacak. Gelinen nokta itibariyle etrafımız, hatta içimiz sayılamayacak kadar risk faktörleri ile kuşatılmış vaziyette. Senaryoların “ihtimaliyat” boyutları ansiklopedilere sığmayacak kadar çoğalmış durumda… Her zamankinden daha fazla rikkat,

İhtimaliyat durumları ve kısa bir analiz! Aman dikkat!

İçinden geçmekte olduğumuz süreç; dikkat ve rikkat gerektiren bir zaman dilimi… Pek çok şeye gebe! Sağlıklı doğumların gerçekleşmesi için herkesin üzerine düşeni yapması zaruri olan çok özel bir durum ile karşı karşıyayız. Gerek birey, gerekse toplum ve yönetenler nezdinde azami ihtimamın gösterilmesi gereken hassas bir süreçten söz ediyorum! Bireysel ve toplumsal sorunlarımızın çözümü; tek başına

Vakit öğüttür! Ve Zaman öğütücü!

Başlığa bakarak içinin ne  ile dolduğunu/doldurulduğunu merak edenler olmuştur. Yaşadığımız konjontür gereği, kelimeler ile kendilerini ifade etmeye çalışan iki ünlü gazetemiz akla gelebilir hemen! Ama meselemiz o değil. Kelimeyi taşıyanlarla ilgili değil, Daha çok kelimenin muhtevası ile ilgili derdimiz var! Zaman/vakit; belirlenmiş olan an! Ömrün içinden geçtiği muhteşem yol. İçinde sayısız gizem ve karar barındıran

Fasl-ı Eziyet! Bıktıran senfoni!

Geçerli sayılan ve uygulanmakta olan takvim gereği yılın son demlerini yaşıyoruz. Geride bıraktığımız zaman dilimi içinde, bireysel ve toplumsal anlamda hayatımızın her ayrıntısını ilgilendiren, kimi olumlu, kimi olumsuz sayısız olaylar yaşadık. Yaşanan hadiselerin içeriğinde; gerek şahısları, gerekse toplumsal bağlamda devlet yöneticilerini ve kanaat önderlerini sorumlu kılan ve alınması gereken pek çok dersler var. Herkes kendine

Doğu’nun hal-i pür melali! Gidin ve görün!

Sorunlarımızın sarmalında boğdurulmaya çalışılan bir toplumuz. Soluduğumuz atmosferin yıpratıcı ve kahredici hali akıllara zarar bir durum. Ülke olarak “yığın” tabirini geride bırakacak kadar çok fazla sorunla iç içeyiz maalesef. Çözüm bekleyen sorunlarımızı sıralamaya tabi tutmak öylesine zor ki, hangi birini öncelikli tutacağımızı şaşırıyoruz. İnanç, düşünce ve ifade özgürlüğü, kardeşliğimiz, bütünlük sorunumuz, ahlaki yozlaşma, siyasi açmazlarımız,

CHP, “Boraltan Köprüsü” ve AK PARTİ!

Tarihin ibret verici sayfaları arasında yaptığım bir gezintiyi sizlerle paylaşmak istedim. Son derece ilginç, ibret dolu, düşündüren, yürekleri yerinden ve derinden hoplatan, hüzün kokan, bir olay! Boraltan Köprüsü! Acı veren ve kuytularımızda uykuya bırakılmış bir realitemiz. Benzer pek çok olayı içinde barındıran tarihin bile yüreğini burkan bir ibretlik hadise… Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay ile

Ar damarları çatlamış!

Aslında başka bir konuyu ele almak istememe rağmen, uluslararası konjonktür de söz konusu olup tahammül sınırlarımın istinat duvarlarını zorlayan bir beyanatı görünce, yazmadan edemedim! Martin E.Dempsey! İsim olarak pek çok vatandaşımızın tanımasını beklemediğim birisi ama taşıdığı vasıf ABD Genelkurmay Başkanı olunca, isimden çok, taşıdığı kimlik yüzünden herkese aşina gelir. Görev ve sorumluluk olarak doğrudan ABD

Utanmalıyız!

İçimizde feveran eden duygulara tercüman olmaları adına; dilden dökülen kelimelerin taşıdıkları yük ne denli büyük olursa olsun, kimi zamanlar için kifayetsiz kalabiliyorlar. Kulakların sağır, dillerin lâl, gözlerin kör oldukları zamanların şahitliği ne de zordur, hem de çok zor! İşin öznesinde yer almak daha da ağır geliyor yaşayanlar için! Aynı anda hem seyirci hem de oyuncu

Yukarı